integritetspolicy

Ledningsgruppen har följande sekretesspolicy (nedan kallad "denna policy") beträffande hanteringen av användarens personliga information i tjänsten som tillhandahålls i denna applikation (nedan kallad "denna tjänst").

1 Personlig information

"Personlig information" avser "personlig information" enligt definitionen i lagen om skydd av personlig information och är information om levande individer, inklusive profilen (inklusive namn, e-postadress och ikon) och Google-uppgifter som ingår i informationen. identifiera en specifik individ genom informationen i informationen, andra beskrivningar etc. och information som kan identifiera en specifik individ (personlig identifieringsinformation) såsom utseende.

2 Hur man samlar in personlig information

Den här tjänsten förvärvar användarens profil (namn, e-postadress, ikon, etc.) och uppgiftsinformation i Google Tasks efter OAuth-autentisering via Google API. OAuth-autentisering ska endast utföras på Googles webbplats och användarna ska inte uppmanas att ange sin e-postadress och lösenord i den här tjänsten.

3 Hantering av förvärvad personlig information

Den förvärvade personliga informationen lagras endast i maskinen (lokal) där användaren använder den här tjänsten och i Google Tasks kopplade till användarens Google-konto. Vi skickar inte din personliga information till andra servrar eller tredjepartsföretag. Den kommunicerar direkt mellan Googles servrar och din maskin.

4 Syfte med att samla in och använda personlig information

Syftet för vilket ledningsgruppen samlar in och använder personlig information ska anges i vart och ett av följande punkter. För att tillhandahålla och driva den här tjänsten För att svara på förfrågningar från användare För information om nya funktioner, uppdateringar, kampanjer etc. av tjänsten som används av användaren och andra tjänster som tillhandahålls av driftsteamet. Skicka ett e-post För underhåll , viktiga meddelanden osv. För att kontakta dig vid behov Identifiera användare som bryter mot användarvillkoren eller som har för avsikt att använda tjänsten för bedrägliga eller orimliga ändamål. Att vägra användningen Tillåta användaren att visa, ändra, radera, eller se användningsstatus för hans / hennes registreringsinformation Syften som är kopplade till ovanstående användningsändamål

5 Ändring av användningsändamålet

Ledningsgruppen ska ändra ändamålet med användning av personlig information endast när det med rimlighet erkänns att syftet med användningen är relaterat till syftet före ändringen.

6 Tillhandahållande av personlig information till tredje part

Ledningsgruppen kommer inte att tillhandahålla personlig information till tredje part utan föregående samtycke från användaren, utom i följande fall. Detta gäller dock inte när det är tillåtet enligt lagen om skydd av personlig information och andra lagar och förordningar. När det är nödvändigt att skydda en persons liv, kropp eller egendom och det är svårt att få personens samtycke För att förbättra folkhälsan eller främja barns sunda utveckling När det är särskilt nödvändigt och det är svårt att få personens samtycke, den nationella myndigheten eller det lokala offentliga organet eller en person som anförtrotts det samarbetar för att utföra de angelägenheter som anges i lagen. När det är nödvändigt och det finns en risk att personens samtycke kommer att hindra prestationen relevanta frågor.

7 Ändring av integritetspolicyn

Innehållet i denna policy kan ändras utan att användaren meddelas, förutom lagar och förordningar och andra frågor som anges i denna policy. Om inte annat anges av ledningsgruppen ska den ändrade sekretesspolicyn träda i kraft från det att den publiceras på den här tjänsten.

8 Förfrågningar

Kontakta följande för frågor om denna policy. E-postadress: info@thetodo.net Ikraftträdandedatum: 2019/12/1