Polityka prywatności

Zespół zarządzający przetwarza dane osobowe użytkownika w ramach usługi świadczonej w ramach tej aplikacji (zwanej dalej„ usługą ”) zgodnie z polityką prywatności (zwaną dalej„ niniejszą polityką ”). Definiuje).

1 dane osobowe

Dane osobowe” odnoszą się do „danych osobowych”, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, czyli informacji o żyjących osobach, których profil (imię i nazwisko, adres e-mail, ikona W tym), informacje w Google Tasks, informacje, które mogą zidentyfikować określoną osobę za pomocą innych opisów itp. Oraz informacje, które mogą zidentyfikować określoną osobę, takie jak twarz (dane osobowe).

2 Jak zbierać dane osobowe

Ta usługa uzyskuje profil użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, ikona itp.) oraz informacje o zadaniach w Google Tasks po uwierzytelnieniu OAuth przez Google API. Uwierzytelnianie OAuth jest dostępne tylko w witrynach Google Użytkownik nie zostanie poproszony o wpisanie adresu e-mail i hasła w tej usłudze.

3 Postępowanie z uzyskanymi danymi osobowymi

Uzyskane dane osobowe będą przechowywane tylko na komputerze (lokalnym), na którym użytkownik korzysta z tej usługi, oraz w Google Tasks powiązanym z kontem Google użytkownika. Inne serwery i strony trzecie Nie wysyłamy Twoich danych osobowych do innych firm, takich jak bezpośrednia komunikacja między serwerami Google a Twoim komputerem.

4 Cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych

Celem zespołu zarządzającego w celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych jest określone w następujących punktach: Aby świadczyć i obsługiwać tę usługę Odpowiadanie na zapytania użytkowników Aby wysyłać e-maile o nowych funkcjach, aktualizacjach, kampaniach itp. usługi, z której korzysta użytkownik, i innych usługach świadczonych przez zespół operacyjny W razie potrzeby w celu konserwacji i ważnych powiadomień Aby zidentyfikować użytkowników, którzy naruszyli Warunki korzystania z usługi lub zamierzają korzystać z usługi w nieautoryzowanych lub niewłaściwych celach, a także odmówić jej używania Użytkownicy powinni mieć możliwość przeglądania, zmiany, usuwania lub usuwania zarejestrowanych informacji. Aby wyświetlić stan użytkowania Cele związane z powyższymi celami użytkowania,

5 Zmień cel użytkowania

Zespół zarządzający zmieni cel wykorzystania danych osobowych tylko wtedy, gdy zostanie zasadnie uznane, że cel użycia jest związany z pierwotnym celem.

6 Udostępnianie danych osobowych stronie trzeciej

Zespół zarządzający nie udostępni danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika, z wyjątkiem następujących przypadków. Jednak ustawa o ochronie danych osobowych i inne przepisy ustawowe i wykonawcze Gdy konieczna jest ochrona życia, ciała lub mienia osoby i trudno jest uzyskać zgodę osoby zainteresowanej Poprawa zdrowia publicznego lub dziecka Kiedy jest to szczególnie konieczne, aby promować solidne szkolenie i trudno jest samodzielnie uzyskać zgodę danej osoby. Gdy zachodzi potrzeba współdziałania przy wykonywaniu pracy, a uzyskanie zgody osoby może utrudnić wykonywanie pracy biurowej.

7 Zmiana Polityki Prywatności

Treść tej polityki można zmienić bez powiadamiania użytkownika, z wyjątkiem przepisów i innych kwestii określonych w tej polityce. Gdy zespół zarządzający zdecyduje inaczej Z wyjątkiem, zmieniona polityka prywatności zacznie obowiązywać od momentu opublikowania jej w tym serwisie.

Zapytanie 8

W przypadku pytań dotyczących tych zasad prosimy o kontakt: Adres e-mail: info@thetodo.net Data wejścia w życie: 2019/12/13