Privacybeleid

Het Management Team heeft het volgende privacybeleid (hierna te noemen het "Beleid") opgesteld met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie door gebruikers van de diensten die op de Applicatie worden aangeboden (hierna te noemen de "Diensten"). (hierna te noemen het "Management Team") heeft het volgende privacybeleid (hierna te noemen het "Beleid") opgesteld met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie van gebruikers in de diensten die via de Applicatie (hierna te noemen de "Dienst") worden verleend. (hierna "het beleid" genoemd).

1 Persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie" verwijst naar "persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, dat wil zeggen informatie over een levend individu die kan worden gebruikt om het specifieke individu te identificeren via het profiel (met inbegrip van naam, e-mailadres, pictogrammen), informatie in Google Tasks, en andere beschrijvingen in de informatie, alsmede informatie die kan worden gebruikt om het specifieke individu te identificeren, zoals het uiterlijk (persoonlijke identificatie-informatie).

2 Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen

De dienst verkrijgt het profiel van de gebruiker (naam, e-mailadres, pictogram, enz.) en de taakinformatie in Google Tasks na OAuth-verificatie via Google API. De authenticatie via OAuth zal alleen binnen de Google-website worden uitgevoerd en zal de Gebruiker niet vragen om zijn e-mailadres of wachtwoord binnen de Dienst in te voeren.

3 Behandeling van verkregen persoonlijke informatie

De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen op de machine waarop de gebruiker de Services gebruikt (lokaal) en binnen Google Tasks die zijn gekoppeld aan de Google-account van de gebruiker. Die persoonlijke informatie wordt niet doorgegeven aan een andere server of een derde bedrijf, en er is geen directe communicatie tussen de servers van Google en uw computer. .

4 Doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

De doeleinden waarvoor het managementteam persoonlijke informatie zal verzamelen en gebruiken zijn de volgende Voor het aanbieden en beheren van de Service Voor het beantwoorden van vragen van gebruikers Voor het verzenden van e-mails met informatie over nieuwe functies, updates, campagnes, enz. van de Service die door gebruikers wordt gebruikt en andere diensten die door het Management Team worden aangeboden Voor het zo nodig contact opnemen met gebruikers voor onderhoud, belangrijke mededelingen, enz. Om gebruikers te identificeren die de Gebruiksvoorwaarden hebben geschonden of de Service voor illegale of ongepaste doeleinden proberen te gebruiken en om hun gebruik van de Service te weigeren om gebruikers in staat te stellen hun geregistreerde informatie te bekijken, te wijzigen of te wissen en om hun gebruiksstatus te bekijken voor doeleinden die verband houden met de bovengenoemde gebruiksdoeleinden

5 Wijzigingen in het doel van het gebruik

Het Management Team wijzigt het doel van het gebruik van persoonsgegevens alleen wanneer redelijkerwijs wordt erkend dat het doel van het gebruik verband houdt met het doel vóór de wijziging.

6 Verstrekking van persoonlijke informatie aan derden

Het Management Team zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, behalve in de volgende gevallen Behalve in gevallen die zijn toegestaan krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere wet- en regelgeving. wanneer het noodzakelijk is ter bescherming van het leven, het lichaam of het vermogen van een persoon en het moeilijk is de toestemming van de betrokkene te verkrijgen wanneer het met name noodzakelijk is de volksgezondheid te verbeteren of de gezonde groei van kinderen te bevorderen en het moeilijk is de toestemming van de betrokkene te verkrijgen Wanneer het noodzakelijk is samen te werken met een nationale instantie, een lokale overheid, of een persoon of organisatie die door een van de voorgaande is belast met de uitvoering van zaken die door wetten en voorschriften zijn voorgeschreven, en het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene de uitvoering van dergelijke zaken waarschijnlijk zal belemmeren.

7 Wijzigingen in het privacybeleid

De inhoud van dit beleid kan zonder kennisgeving aan de gebruikers worden gewijzigd, tenzij de wet of dit beleid anders bepalen. Tenzij anders bepaald door het managementteam, zal het herziene Privacybeleid van kracht worden op het moment dat het op de Dienst wordt geplaatst.

8 Vragen

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres e-mail adres: info@thetodo.net oprichtingsdatum: 1 december 2019